V.Z.W.

Bij de oprichting van de V.Z.W. heeft het Bestuur geopteerd om naast de bestaande bezigheden, ook te focussen op enkele belangrijke segmenten.

greenVeiligheid

De veiligheid van de aanwezigen van en naar het galabal is een belangrijk aandachtspunt, daarom heeft de Vereniging een taxi- service. Tijdens het galabal heeft de Orde een evacuatieplan  om ieders veiligheid te garanderen in geval van nood. Ook zijn er steeds Stewards op de parking en in de zaal aanwezig.

Er is een gekeurde EHBO-koffer aangeschaft die voldoet aan de Belgische normen en jaarlijks door een gespecialiseerde firma wordt gecontroleerd op houdbaarheid van de medicatie. Eventueel wordt de koffer bijgevuld indien nodig. Deze koffer nemen wij steeds mee naar al onze activiteiten. Enkele leden van onze Vereniging hebben hiervoor een cursus E.H.B.O.  en A.E.D. gevolgd, zodoende kunnen wij steeds op een goede manier de eerste zorgen toedienen.

Betrokkenheid

Doordat de V.Z.W. meer betrokken wil worden binnen de carnavalswereld in gans België is de V.Z.W. lid geworden van 2 overkoepelende carnavalsorganisaties: B.K.F. (Brabantse Kulturele Federatie) en het E.C.V. (Europese Carnaval Vrienden ).

De eerste positieve reacties zijn reeds bekend. Voorzitter Werner Mertens heeft al mogen zetelen in de jury voor de verkiezing van de Prins van België 2016 en de verkiezing van de Prinses van België 2016 dit voor de provincie Vlaams Brabant. De voorzitter werd eveneens erelid van Carnaval Kampenhout V.Z.W. en van het A.P.P.B. een organisatie die zich bezig houdt met de reglementen van de nationale Prinsenverkiezingen. Naast de carnavalstad Halle, neemt de Orde ook deel aan enkele carnavalstoeten buiten de stad, zoals carnaval te Dilbeek, Kraainem,…en vorig jaar was de Orde voor de eerste maal te gast in Oost-Vlaanderen tijdens de Bommelstoet van Ronse.

Duurzaamheid

Op het galabal van 6 februari 2016 werden de papieren drankbonnen vervangen door plastieken jetons. Ook de cava-kaarten werden op een herbruikbare kaart gedrukt.  Het kandidatenpaar draagt vanaf heden een doorgeef kandidatenlint in plaats van een t-shirt die elk jaar werd vernieuwd. Deze maatregelen besparen ons extra uitgaven en zijn milieubewust.  Alle drukwerken van de Vereniging worden vanaf heden gedrukt op 100% recyclagepapier of ecologisch geproduceerd verantwoord papier. Op al onze activiteiten worden de dranken steeds in glas geserveerd, wat de afvalberg aanzienlijk verkleint. Bijna alle producten die wij verbruiken in de keuken tijdens het jaarlijks eetfestijn komen uit het Pajottenland. Dit betekent minder transport en dus een kleinere ecologische voetafdruk.

Zo zie je maar, deze 3 segmenten zijn geen holle woorden voor de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle V.Z.W. Daarom zal het bestuur samen met alle leden van de Orde, zich verder engageren, om deze 3 pijlers verder uit te bouwen en zo een steentje bij te dragen aan een steeds mooier en kleurrijker carnaval van Halle. De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle kijkt de toekomst meer dan ooit positief tegemoet !!