V.Z.W.

green

Bij de oprichting van de V.Z.W. heeft het Bestuur geopteerd om naast de bestaande bezigheden, ook te focussen op enkele belangrijke segmenten.

Veiligheid

De veiligheid van de aanwezigen van en naar het galabal is een belangrijk aandachtspunt, daarom heeft de vereniging een taxi- service. Tijdens het galabal heeft de Orde een evacuatieplan  om ieders veiligheid te garanderen in geval van nood. Ook zijn er steeds stewards op de parking en in de zaal aanwezig.

Er is een gekeurde EHBO-koffer aangeschaft die voldoet aan de Belgische normen en jaarlijks door een gespecialiseerde firma wordt gecontroleerd op de houdbaarheid van de medicatie. Eventueel wordt de koffer bijgevuld indien nodig. Deze koffer nemen wij steeds mee naar al onze activiteiten. Enkele leden van onze vereniging hebben hiervoor een cursus E.H.B.O.  en A.E.D. gevolgd, zodoende kunnen wij steeds op een goede manier de eerste zorgen toedienen.

Betrokkenheid

Doordat de v.z.w.  meer betrokken wil worden binnen de carnavalswereld in gans België is de v.z.w. lid  van 4 overkoepelende carnavalsorganisaties: Fen Vlaanderen, B.K.F. (Brabantse Kulturele Federatie),  het E.C.V. (Europese Carnaval Vrienden ) en sinds 11 november 2022 ook nog Centrum België. Verder is de Orde gevraagd om te verbroederen met Carnavalraad Staden. Deze verbroedering zal worden bevestigd op 21 januari 2023 tijdens de verkiezing van de nieuwe Prins van Staden.

Verschillende leden van de Orde zijn reeds gevraagd om een jury-mandaat op zich te nemen, dit voor zowel nationale, provinciale en gemeente verkiezingen.

De voorzitter is sinds 22 november 2022 verkozen tot Nationaal Secretaris en Bestuurslid van “Associatie Prins en Prinses verkiezing van België”, een organisatie die zich bezig houdt met de reglementen van de nationale Prinsenverkiezingen.

Naast de carnavalsstad Halle, neemt de Orde ook deel aan enkele carnavalstoeten buiten de stad, zoals carnaval te Dilbeek, Kampenhout,…enz.

Ook in eigen stad willen we ons steentje bijdragen. Al verschillende jaren steunen wij de goede doelen van Halattraction. Ook deze traditie zullen we blijven steunen. Ook tijdens de coronaperiode hebben we ons ingezet voor de Halse Carnavalsgemeenschap. Zo hebben we een bijdrage van 1010,10 euro kunnen schenken aan het Blaat Ettekes Fons.

Duurzaamheid

Op het galabal van 6 februari 2016 werden de papieren drankbonnen vervangen door plastieken jetons. Ook de cava-kaarten werden op een herbruikbare kaart gedrukt.  Het kandidatenpaar draagt vanaf heden een doorgeef kandidatenlint in plaats van een t-shirt die elk jaar werd vernieuwd. Deze maatregelen besparen ons extra uitgaven en zijn milieubewust.  Alle drukwerken van de vereniging worden vanaf heden gedrukt op 100% recyclagepapier of ecologisch geproduceerd verantwoord papier. Op al onze activiteiten worden de dranken steeds in glas geserveerd, wat de afvalberg aanzienlijk verkleint. Bijna alle producten die wij verbruiken in de keuken tijdens het jaarlijks eetfestijn komen uit het Pajottenland. Dit betekent minder transport en dus een kleinere ecologische voetafdruk. Verder werkt de Orde ook met fairtrade-producten. De kinderen van de vereniging zetten zich jaarlijks in tijdens het “Gordelfestival”  om zoveel mogelijk achtergelaten verpakking te verzamelen en te recycleren.

De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle v.z.w. werd gelauwerd op 19 september 2018 door het Halse Stadsbestuur als “duurzame held”. de toenmalige Burgemeester Dirk Pieters overhandigde aan de voorzitter van de Orde, Werner Mertens, een gedenkplaat. 84 Halse verenigingen werden genomineerd voor deze wedstrijd en op de 7de plaats eindigde De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle v.z.w. De prijs die wij ontvingen is een bewijs dat feestvieren ook op een ecologische manier kan gebeuren.

Zo zie je maar, deze 3 segmenten zijn geen holle woorden voor de Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle V.Z.W. Daarom zal het bestuur samen met alle leden van de Orde, zich verder engageren, om deze 3 pijlers verder uit te bouwen en zo een steentje bij te dragen aan een steeds mooier en kleurrijker carnaval van Halle. De Orde van Hofmaarschalken en Hofdames Halle kijkt de toekomst meer dan ooit positief tegemoet !!